شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷
ساعت : ۱۵:۴۴
کد خبر: ۹۲۶۶۱
|
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹
سازمان فرهنگي هنری شهرداری تهران در نظر دارد، انجام امور نگهداری فضای سبز باغ موزه قصر را به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار کند.
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در نظر دارد، انجام امور نگهداری فضای سبز باغ موزه قصر را به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های معتبر و واجد شرایط و دارای گواهی تایید صلاحیت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی واگذار نماید. لذا کلیه شرکت های متقاضی می توانند به مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي جهت اخذ مدارک مناقصه با واريز مبلغ  300000 ريال به حساب جاري 1001293447 نزد بانك شهر شعبه بلوار کشاورز به نام سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و با در دست داشتن معرفي نامه به نشاني: تهران، بلوار كشاورز- بعد از بيمارستان ساسان – نبش خيابان شهید دائمي– پلاك 1، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، طبقه 4، مديريت پشتيباني و املاك مراجعه نمايند. 
 ضمنا سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار می باشد و هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی

نظر شما