شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساعت : ۱۵:۲۱
آخرین اخبار
نظرسنجی
کاندیداهای ریاست جمهوری کدام گزینه را در اولویت قرار دهند به او رای می‌دهید؟
بهبود وضع اقتصادی و فرهنگی مردم
رفع تحریم‌ها و روابط بین الملل
بهداشت و سلامت جامعه (واکسیناسیون)
توسعه سیاسی و حقوق شهروندی
جای دولت در عرصه فرهنگ مشخص نیست / زندگی آبرومند پیشران فرهنگ است جای دولت در عرصه فرهنگ مشخص نیست / زندگی آبرومند پیشران فرهنگ است
دکتر محمد صادق دهنادی با بررسی عملکرد دولت‌های گذشته در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، معیشتی و... گفت: دولت‌های پیشین چنان درگیر چالش های اقتصادی و درگیری های سیاسی بودند که متاسفانه نه در هنگامه مبارزات...