چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت : ۲۱:۲۶
نظرسنجی
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟