سه‌شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
ساعت : ۰۵:۰۶
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
13.51%
زیاد
5.41%
متوسط
18.92%
کم
10.81%
خیلی کم
51.35%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟