سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت : ۱۴:۳۶
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
15.18%
زیاد
9.42%
متوسط
18.32%
کم
18.85%
خیلی کم
38.22%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟