شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
ساعت : ۰۴:۱۱
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
11.19%
زیاد
5.97%
متوسط
21.64%
کم
21.64%
خیلی کم
39.55%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟