جمعه ۰۱ تير ۱۳۹۷
ساعت : ۰۰:۱۸
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
13.66%
زیاد
6.21%
متوسط
18.63%
کم
20.5%
خیلی کم
40.99%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟