سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت : ۰۰:۳۰
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
20.25%
زیاد
9.09%
متوسط
15.7%
کم
16.94%
خیلی کم
38.02%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟