سه‌شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
ساعت : ۰۰:۵۳
به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟
بسیار زیاد
9.02%
زیاد
5.74%
متوسط
22.95%
کم
22.13%
خیلی کم
40.16%

به چه میزان از حقوق شهروندی خود آگاهید؟