شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
ساعت : ۰۰:۲۷
کاندیداهای ریاست جمهوری کدام گزینه را در اولویت قرار دهند به او رای می‌دهید؟
بهبود وضع اقتصادی و فرهنگی مردم
50%
رفع تحریم‌ها و روابط بین الملل
40.91%
بهداشت و سلامت جامعه (واکسیناسیون)
4.55%
توسعه سیاسی و حقوق شهروندی
4.55%

کاندیداهای ریاست جمهوری کدام گزینه را در اولویت قرار دهند به او رای می‌دهید؟